این مجموعه برای فعالیت های خود به افراد پاره وقت و تمام وقت را دعوت به همکاری می نماید:

سالن کار و کانتر کار

میان کار آشپزخانه

کمک آشپز


تلفن جهت اطلاعات بیشتر 09031238265