پیتزا

حالت نمایش:
P1 - پیتزا میت ماشروم
48,000تومان

سس مارینارا ، گوشت استیک ، قارچ ، فلفل دلمه ، زیتون ، پیاز ، پنیر پروسس ، گوجه ، پنیر پارمسان ، ریحان ..

P2 - پیتزا چیکن وایت
42,000تومان

سس مارینارا ، مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ، زیتون ، پنیر پروسس ، گوجه ، پنیر پارمسان ، ریحان + سس سیر وایت..

P3 - پیتزا چیکن تندوری - اسپایسی (Hot 2 of 5)
44,000تومان

سس مارینارا ، مرغ ماسالا ، قارچ ، فلفل دلمه ، زیتون ، پیاز ، پنیر پروسس ، گوجه ، پنیر پارمسان ، ریحان اسپایسی : Hot 2 of 5..

P4 - پیتزا میت هابانرو (خیلی تند Hot 5 of 5)
49,000تومان

سس مارینارا ، گوشت استیک ،سس تند هابانرو ، قارچ ، فلفل دلمه ، زیتون ، پیاز ، پنیر پروسس ، گوجه ، پنیر پارمسان ، ریحان این پیتزا دارای سطح بالای تندی می باشد (Hot 5of5)درجه تندی در واحد اسکوویل : نیم میلیون..

P5 - پیتزا سالامی (سوجوک)
39,000تومان

    سس مارینارا ، سالامی ، پنیر پروسس ، پارمسان ، کنجد ، ریحان ..

P6 - وج (سبزیجات)
39,000تومان

سس مارینارا ، قارچ ، فلفل دلمه یبز و رنگی ، زیتون ، گوجه  پیاز ، پنیر پروسس ، ، پنیر پارمسان ، کنجد ،  ریحان  ..

P7 - پیتزا مارگاریتا
29,000تومان

سس مارینارا ، پنیر پروسس ، گوجه ، پنیر پارمسان ، ریحان ..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)